2009 03 19 LUNI Vilnius: Benjaminas Zavurskis: Dvasinė revoliucija Lietuvoje

Iš Laisvasis universitetas.

13:38, 2009 rugpjūčio 31 versija naudotojo Pocka (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką


Įvadas

Ar pakils Lietuvėlė iš dvasinių ūkų?

..Dvasinių dėsnių ignoravimas neišvengiamai veda į fizinio kūno negalias, psichikos sutrikimus, asmenybės degradavimą, šeimos išsigimimą; bedvasė politika, bedvasė ekonomika, bedvasė kultūra stumia tautą ir šalį į sunykimą... visas žmogiškasis pasaulis jau akivaizdžiai atsidūrė ties susinaikinimo riba... Žlugs ar išgyvens Žemės civilizacija, didžia dalimi priklausys nuo to, ar įsisąmonins pagrindinė dalis žmonių, tarp jų ir Lietuvoje, per artimiausią penkmetį Tiesas, apreikštas Naujojoje Evangelijoje.

Ateina nauja žmonių generacija ir tai kartu su Naujuoju Dievo Atėjimu teikia vilties jog įvyks tikrasis – dvasinis tautos Atgimimas. Dvasiniais prasiveržimais Lietuva dar nustebins pati save ir visą pasaulį, ir tai įvyks nepaisant akivaizdaus dabartinio dvasinio bankroto – greičiau būtent dėl to.

Keisti tie keistuoliai, atiduodantys savo širdį už Lietuvėlę brangią. Ir vis dėlto nieko keisto – tik keisti žmonės gali savo keistais darbais keisti sunkiai keičiamą pasaulį. Tad nepabūkime būti keistuoliais, keičiančiais pasaulį. Ir pasaulis būtinai pasikeis, jei aš pats pasikeisiu.

...Taip aš rašiau lygiai prieš 3 metus straipsnyje ,,Lietuva ties dvasinės revoliucijos slenksčiu... Naujoji Evangelija - žmonijai tiesiog ant lėkštelės pateiktos dvasinės tiesos N.D.Walsch'o knygose jau sujudino visą žemiškąjį pasaulį - visą... apart Lietuvos; žr.: www.cwg.org, www.humanitysteam.org, www.humanitysteam.ru.

Kodėl taip nutiko bandysim pasiaiškinti mano pranešimo ,,Ar pakils Lietuvėlė iš dvasinių ūkų? metu artimiausių savaičių bėgyje visuose LUNI universiteto padaliniuose.

Savo veiklą įvardintoje temoje aprašau interaktyviame ,,Laiškų... romane. Jo ,,interaktyvumą galėsite įvertinti pridedamoje ištraukėlėje, kurioje šiek tiek atsispindi mano sudalyvavimas 2008 metų Seimo rinkimuose, o taip pat LUNI diskusijoje pavadinimu "Ar reikalinga, ar galima dvasinė revoliucija Lietuvoje?"

Tad, iki greito pasimatymo... Benjaminas Zavurskis

,,Padaryk TAI...

Padaryk TAI savo labui, padaryk TAI dėl savo šeimos ir padaryk TAI, svarbų svarbiausia, vardan TOS LIETUVĖLĖS, apie kurią tiek metų svajojom ir, KURI dabar taip brutaliai sutrypta - išvalyk Lietuvos šventovę - Seimą nuo vagių, ,,valstybininkų klano subynlaižių, politinių prostitutų ir prostitučių...

Aš - penkiasdešimt šešerių metų amžiaus visai ne geležinės sveikatos žmogelis - nepatingėjau nuvykti į ,,zuokininkų irštvą - Palangą, kad vagis pavadinti vagimis viso miesto gyventojų akivaizdoje: per dvi dienas beveik dvi naktis nemiegojęs, įteikiau savo kreipimąsi į rinkėjus nemažiau 600 žmonių, dar daugiau: savo ,,proklamacijų rinkinį ,,apsišarvavęs plakatais drėbiau miesto savivaldybės priimamajame ant stalo. Netikite - pažiūrėkit nuotrauką, juolab kurią ir savaitei nepraėjus, pavadins ,,Metų nuotrauka...

Vargiai bau Jus galite įsivaizduoti tą kai kurių žmonelių įsiūtį manosios ,,akcijos metu... Je, ,je, nelengvas tai dalykas - gimdyti pilietinę visuomenę. Svietas to dar nematė, kad ,,runkeliai imtų ir iš nebylios, genamos į rinkimus bandos staiga pavirstų savo nuostatas reiškiančiais ir šimts pypkių, sąmoningais rinkėjais; o čia dar ir, hm, runkelių runkelis... ne kitaip. Aš Jūsų tikrai neraginu imtis ką nors panašaus, bet.. bet gi, mielieji mano, paspauskit šiandien kelis klavišus, kad Jūsų draugai ir pažįstami ir jų draugai ir pažįstami gautų šį laiškelį - ar tai didelė Jūsų auka vardan... Ir pamatysite - jau už poros dienelių pamatysite išsakyto Žodžio galią - Jūsų išsakyto žodžio - galią. Labai kviečiu bent akimis permesti visą laiškutį iki galo - jis tikrai vertas Jūsų dėmesio, mielieji.

...Aš tikrai nemažai pastangų įdėjau, kad padovanoti Lietuvai fantastinę Meilės šventę, bet... bet pasirodo prie to dar ir turėjau ... primokėti Palangos ,,šeimininkams, nu, ką tu padarysi.

Tarptautinis kasmetinis Meilės festivalis (beje,griežtai heteroseksualams...) Palangoje ,,Lietuva - Meilės šalis įvyks būtinai, nes dabar jau yra nemažai žmonių norinčių įgyvendinti šį projektą; ir tarp jų tikrai ne paskutinis - būsimasis seimūnas - 45 metų teisininkas iš Klaipėdos, krištolinės sąžinės žmogus, pavyzdingiausias daugiavaikės šeimos tėvas, dabar jau tikrų tikriausias festivalio ,,fanas,aš taip sakau, tikrai žinodamas, - Artūras Mazrimas. Būtinai išrinkime jį į naująjį - Lietuvos vilties - Seimą... Todėl būtinai sudalyvaukime rinkimuose, kad galėtute ,,reitinguoti mūsų kandidatą, o tai padaryti labai paprasta: tereikia tuščiame langelyje pirmumo teise užrašyti 57 numerį, užbraukus Artūro partijos 13 numerį. ...Ir atsigaus dar Lietuvėlė... Ne tam išsikovojom LAISVĘ, kad būtume suvaryti į klano gardą. TIKRAI ne tam... Tad iki greitų susitikimų jau dvasiškai atgimstančioje Lietuvoje - darbų begalės, brangieji...

                                                                    Jūsų Benjaminas
                                                                                                                                       

Jei ne Tu, tai - kas?

Jei ne šiandie, tai - kada?

Lietuvos dvasinio atgimimo sąjūdžio iniciatoriaus žodis 2008 metų Seimo rinkėjams

Gerbiami ir mylimi tėvynainiai,

Atėjo tikrai istorinė galimybė iššluoti iš Seimo apsivogusias politines šutves, neva tai tautai atstovaujančias partijas parlamente, nes dabar susiformavo pakankamai stipri ir organizuota politinė opozicija šiems pernelyg uoliems nacionalinės ,,idėjos - išvogti Lietuvą - vykdytojams, galinti perimti valdžią į savo rankas ir ištaisyti, kiek dar tai yra įmanoma, Lietuvai padarytą žalą.

Tvarka ir teisybė valstybėje - tai pirmasis ir ryžtingiausias žingsnis Lietuvos dvasinio atgimimo link.

Dvasinių Lietuvos ekonomikos ir politikos problemų sprendinių pagaliau tauta galės imtis, kai ją nebesmaugs bandantis galutinai įsiviešpatauti nusikalstamas ,,valstybininkų klanas.

Mes ir tik mes, Lietuvos eiliniai, prie rinkimų urnų galime ir turime pasakyti ,,NE klanui, ,,NE vagims...

Atsigaus dar Lietuvėlė... Ne tam išsikovojom LAISVĘ, kad būtume suvaryti į klano gardą. Tikrai ne tam...

...Jau veik septyneri šiame lietuviškame durnyne (kitaip, deja, ir nepavadinsi...) bandau inicijuoti būtent dvasinį Tautos atgimimą. Ir akivaizdžiai jau pereinu į trečiąją kūrybos stadiją - veiksmą; mintis tapo žodžiu, kuris interaktyvaus romano ,,Laiškai Lietuvai, arba Gyvenimas pagal Dievą dėka jau gali pasiekti visą lietuviškąją diasporą: www.romanas.visiems.lt. Mielieji, esu tikras, kad mes kartu įgyvendinsime mūsų visų vertą tikrąją nacionalinę idėją - ,,Lietuva - Meilės šalis...

Su didžiausia meile ir pagarba,

Benjaminas Zavurskis


Lietuvos persitvarkymo sąjūdis mirė...

Tegyvuoja Lietuvos dvasinio atgimimo sąjūdis!


                                                                     Sužinojai pats - pranešk draugams 

Žmonės mielieji, konservatoriai (5) su zuokininkais (14) pavogė iš Lietuvos net Meilės šventę Palangoje...

Balsuokite už vagis, balsuokite...


Prieš keleris metus kaip ant sparnų skridau į Palangą, nešinas jai išganingą dovaną- Meilės festivalio viziją... Deja... deja... Pasirodo, kaip bandė man išaiškinti vienas , aukštai skrajojantis kurorto paukštis, jeigu nori pasirankioti pinigėlių pajūrio padangėje, privalai pasidalinti jais ir su miesto šeimininkais ir, pageidautina a'priori, t.y. iš anksto... Aš buvau ,,apakęs- prie dovanos dar turiu ir ,,primokėti...

Žinia, save gerbiantis kurortas šiais laikais tiesiog privalo rengti tarptautinį festivalį, kuris ilgainiui tampa miesto – kurorto vizitine kortele, net jo simboliu: antai, Kanų, San Remo festivaliai.

Šio festivalio išskirtinę naudą miestui, o tuo pačiu ir miestelėnams esu išaiškinęs trims (!) paeiliui miesto merams, siekdamas sulaukti būtino ir tiesiog privalomo, kitaip nepasakysi, miesto valdžios prisidėjimo prie tokio festivalio rengimo.

Deja,ponai: Žeimys, Kirstukas ir Stalmokas padarė viską, kad Meilės šventė Palangoje neįvyktų, arba,tiksliau, nieko nepadarė kad ji įvyktų, mat...

Taigi, jau... keli metai bandau padovanoti Palangai, o tuo pačiu ir visai Lietuvai, tarptautinį kasmetinį Meilės festivalį ,,Palanga – Meilės miestas , kuris dabartinėse mano vizijose jau vadinas: ,,Lietuva – Meilės šalis... Paskutinė dabar viltis tokio festivalio pravedimui šiuo metu yra jau ne miestelio lygio administracinio resurso palaikimas, o neišvengiama parama festivaliui vyriausybiniu lygiu, kadangi tai jau Meilės šventė, kurios pavadinime dabar skamba Lietuvos vardas, o būtent: tarptautinis Meilės festivalis ,,Lietuva - Meilės šalis... Taigi bus formuojamas net gi šalies tarptautinis šalies įvaizdis tokio festivalio dėka.

Tada ir ,,zuokinikai Palangoje, uodegas pabrukę, dėsis didžiausiais festivalio entuziastais... ... Prisimenat tą mano situaciją, kada aš kaip ant sparnų lėkiau į Palangą, kad padovanot tiesiog išganingą jai festivalį ir ,,buvau ,,apakęs- prie dovanos dar turiu ir ,,primokėti. Labai betarpiškai reagavo į šį mano pasakojimą ponas R.Palaitis rugpjūčio mėnesį savo rinkimų štabe, girdint štabo sekretorei. Ištrauka iš laiško pačiam Raimondui romane:

,,Savotiškai nudžiuginote, kai man paminėjus apie buvusią situaciją su meru P.Žeimiu, įterpėte nemenką trigrašį, nuoširdžiai įsižeidęs, girdi, ,, dabar taip yra visoj Lietuvoj...

Tikrai taip, ponas Raimondai, deja, taip yra, bet tai nereiškia, kad tai amžinai gali tęstis...

Aš suprantu: kai ką net labai tenkina dabartinė situacija - ir pinigai kišenės nespaudžia...

Tik, va, tauta jau baigia nusistekenti nuo tokio ,, gerumo... Ir Palangos kurortas tai merdi...

Ką patartumėt konkrečiai man daryti šioje situacijoje, gerbiamas deputate?

Gal kreiptis į Seimą, kuriame, deja, panašiai kaip Jus mąstančiu yra dauguma?

Tikrai verto būti ,,abonentininkų gretose žmogelio mąstysena. ...Ir zuokininkų partijėlė apsiskelbė svarbiausia kovotoja prieš ... korupcija - tai daugiau nei anekdotas... Iškyla natūralus klausimas, taigi koks dabar Meilės šventės Palangoje likimas.

Aš Jums atsakysiu: daugiau negu geras - užtikrintas esu dėl šios idėjos realizavimo; ir tai labiausiai sieju su nauja Lietuvos vyriausybe, kuriai tikrai rūpės Lietuvos įvaizdis pasaulyje, o toks festivalis, kaip niekas kitas labiausiai gali išreklamuoti... Meilės šalį.

O be to, aš viską padarysiu , kas nuo manęs priklauso, kad toji atsiprašant nacionalinė idėja - išvogti Lietuvą - būtų pakeista į nacionalinę idėja: ,,Lietuva - Meilės šalis, bet apie tai plačiau jau prie kitos progos. Svarbiausia dabar viena - kad tik didžiai gerbiami pernelyg uolūs nacionalinės ,,idėjos - išvogti Lietuvą - vykdytojai nepralįstų į naująjį Seimą, kur jie dabar tikrai tiesiog siųstų vien tik užsiminus apie festivalį, o to labiau dėl naujos nacionalinės idėjos įgyvendinimo...Taigi tiesiai šviesiai pasakykime per šiuos rinkimus į Seimą ryžtingą ,,NE žeimiams ir palaičiams. ...Man labai nelauktai šį rugpjūtį, kai bergždžiai bandžiau rasti bendrą supratimą festivalio temoje su trečiu paeiliui miesto meru, pats mane surado ir paklausė, kodėl taip ilgai ,,buksuoju Artūras Mazrimas, ir nuo to laiko dabartinis kandidatas į Seimo narius nuo Pajūrio tapo tikru festivalio fanu - festivalio organizacinio komiteto nariu. ,,Padėsi, kai tapsi Seimo nariu, - toks buvo mano atsakymas jam.

Kaip nuostabu būtų iš tikrųjų, jei tokių nuoširdžių ir ,,iš tautos žmonių būtų kuo daugiau naujajame Seime. Mielieji, kurkime Meilės festivalį kartu jau šį rudenį. Festivalio komandą būriu tuo tarpu virtualioje erdvėje - internetiniame bendravimo portale lietuviškajame Netlog'e. Darbų - begalės ir ne tik festivalio temoje... ( Netlog'e mano anketa buvo ir yra kelis kart ... užblokuota. Autoriaus past. ).

ATSIŲSKITE SAVĄJĮ EMAIL'Ą, KAD GALĖČIAU JUS ASMENIŠKAI PAKVIESTI. Mano: zavurskis@gmail.com, o anketos nick'as: ,,zavurskiui. Anketos blog'e ( žr.:,, Sužinojai pats - pranešk draugams) rasite šio laiško elektroninį variantą, kuriuo sudominkit kuo daugiau draugų ir iki... spalio 12 dienos.

Na, visas kitas mintis Jums išsakysiu, tikiuosi, dabar jau mūsų bendrame interaktyviame romane ,,Laiškai Lietuvai, Arba gyvenimas pagal dievą, kurio turinys dar spalio pabaigoje padvigubės, žr.: www.romanas.visiems.lt.

                                                                                                                                Benjaminas ZAVURSKIS, rašytojas


Komentarai

Vardas (būtina įrašyti):

Jūsų interneto svetainė (nebūtina):

Komentaras:

Aš irgi už meilę šiaip. Bet prieš tą religinį briedą kuriuo, panašu, kad autorius sunkte persisunkęs. Jėzus, naujoji evangelija- šitais arkliukais vežimo jau nebepatrauksi. Geriau pamiršk tuos aptrupėjusius artefaktus, nes tik atbaidai žmones.

GR

Ingis rašė ...

man atrodo, kad LUNI turėtų atsirasti kažkoks būdas, kad panašios paskaitos neatsirastų... Ar kas nors išskyrus "dėstytoja" tos paskaitos norėjo? Taip pat įdomu, ar kas be lektoriaus ir žmogaus atrakinančio auditoriją į tą paskaitą ateis :)

--Ingis 07:23, 2009 kovo 16 (UTC)


Mane tai stebina tokių žmonių beatodairiškas entuziazmas ir liguista pompastika. Girdėjau kelis to žmogaus pasisakymus per kitas paskaitas. Betrūko tik, kad pakviestų bendrai maldai. LUNI paskaitos su religiniu kvapeliu nelabai tinka (kunigėlis K. irgi be ryšio buvo), betgi palaukime ir pažiūrėkime ar paskaitų lankytojai tuo domisi. Beje, esu tikras, kad net atėjus dviems klausytojams, BZ jau kitą dieną kalbės, kad paskaita susilaukė tarptautinio dėmesio, pasaulinės sėkmės ir dvasinė revoliucija jau vyksta ir ryt poryt baigsis.

Leon187 rašė ...

Aš nesupratau kas tas dvasinis atgimimas, ir kokia būtu meilės šventė, daug raginimu, bet raginimai kam? Ne rimtai nesupratau apie ką čia, apart kad reikia pakeisti seimą.

--Leon187 17:03, 2009 kovo 17 (UTC)

d. rašė ...

gal galima daryti puslapyje koki bent preliminaru balsavima - apklausos langą - reikia ar nereikia paskaitos.

--d. 21:29, 2009 kovo 17 (UTC)

Jonas rašė ...

Nelabai originaliai ir gan stereotipiškai vertinate situaciją ir pačią Zavurskio asmenybę. Turėkit šiek tiek tolerancijos. Yra įdomių minčių jo pasisakymuose (kurių forma ir turinys žinoma galėtų būti patrauklesnė), ir manau dažnas atrastų savas tiesas tiesiog pakeitęs minimą Dievą į sau priimtiną stabą.

--Jonas 23:06, 2009 kovo 17 (UTC)

f. rašė ...

Turėkit šiek tiek tolerancijos? To linkiu šiam dėstytojui, kuris turėjo tolerancijos apšaukti buvusius dėstytojus niekiniais, labai vaizdingai atsistoti ir išeiti lyg kankiniui. Va tokia tolerantiška povyza šio veikėjo.

--f. 07:54, 2009 kovo 18 (UTC)

FFS rašė ...

Kliedesiai totalus..

--FFS 07:40, 2009 kovo 20 (UTC)

Aguona rašė ...

kad pasaulis yra vienis ir kad mes darydami gera ir bloga kitiems ta pati darom sau, ok. cia visai grazu. (tai buvo parasyta ant lapu, kuriuos ponas lektorius isdalijo , neleisdamas kalbetis pries paskaita ir reikalaudamas "koncentruotis" i tai, ka dave ir "dvasiskai" ruostis paskaitai.)

bet paskaitos metu jis pasake, kad zudyti yra tarsi ir gerai, o hitlerio pakalikai labai gerai dare TIEMS, kuriuos zude ir leido pro kaminus. sako, jei mane (kiekviena musu) kas nuzudys, tai man (mums) bus nuo to tikrai labai gerai. cia kazkaip neaiskiai nuskambejo, svelniai tariant. neva nera geru ar blogu veiksmu dievui, jam visi veiksmai yra geri ir visi zmones yra nuostabus, nesvarbu, ka daro. nu tai sori chebra.

ir siaip priestarauja tarpusavy sitie teiginiai del gerio ir blogio. (istraukoje, kuria minejau pradzioj, geris ir blogis yra priesinami, o kalbant apie hitleri ir zudymus skirties tarp gerio ir blogio tarsi jau ir nebera ).

didesne dali paskaitos praleidau uz duru. siaip zmoniu buvo nemazai, bet paskaitos metu vis mazejo.

siaip ivairus zmones, kurie nori pakeisti kieno nors kito mastyma, norintys, kad kiti priimtu ju tiesas, jais sektu kaip privalomais lyderiais, pranasais, kurie isivaizduoja padarysiantys kazka labai svarbaus pasaulyje kazkokie itartini...siuo atveju tai tiesiog kazkokiu pasikysciu primetinejimas. tas dvasingasis B.Z. gal pats labai noretu buti hitleriu...

tikrai reikia balsavimo. buvo klausimas po paskaitos : "o pala kas ji cia leido..? "

a.

--Aguona 01:44, 2009 kovo 22 (UTC)

d. rašė ...

jo, ir gal galit jau išimt šitą pranašą paprašaiką iš pirmo puslapio? kiek galima kentėt

--d. 23:35, 2009 kovo 22 (UTC)

dvl rašė ...

muahaha. tai pagal atsiliepima apie paskaita, galima sakyti, kad lektorius yra kaip tas veikejas - krematoriumo savininkas is cekisko filmo "spalovac mrtvol", kur veiksmas nacistinej cekijoj. krematorininkas skaito "tibeto mirusiuju knygele" apie kencianciu butybiu islaisvinima is sito gyvenimo kancios rato. tai jis prisiima to islaisvintojo vaidmeni ir imasi "prarukyti" kuo daugiau, iskaitant ir savo seima, vargsu zmoneliu - gera darydamas - islaisvindamas. komsi komsa ;)

--dvl 23:44, 2009 kovo 22 (UTC)

Gedas rašė ...

Del balsavimo. Kazkaip is anksto sunku numatyti, praturtints ta paskaita ar ne. Nesmagu kazkam avansu uztrenkti duris ir parasyti dvejeta. Gal del paskaitos eikalingumo balsuokime po paskaios?:)


--Gedas 11:41, 2009 kovo 23 (UTC)