LUNI Vilnius 2009 10 28 LUNI Vilnius. Romas Lazutka. Krizės socialinės pasekmės ir jų švelninimo priemonės (garso įrašas)

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Romas Lazutka (g. 1955 m.) – ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius. 1976 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą, iki 1979 m. dirbo šturmanu tolimojo plaukiojimo laivuose. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. tapo ekonomikos mokslų kandidatu, 1994 m. – docentu, 2008 m. Vilniaus universiteto profesoriumi. Nuo 1989 m. Vilniaus universitete dėstė ekonomiką, nuo 1996 m. – Filosofijos fakulteto socialinės politikos ir socialinės gerovės ekonomikos dėstytojas, nuo 2005 m. – socialinio darbo katedros vedėjas. Nuo 2002 m. – socialinių tyrimų instituto tarybos pirmininkas. Nuo 2006 m. – Tarptautinės socialinės gerovės tarybos Europos regiono ekspertų komiteto narys, nuo 2008 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys. Mokslinės veiklos sritys: gerovės valstybė, socialinė politika, socialinė apsauga, pensijos, socialinė atskirtis ir skurdas.

Pagrindinės krizės socialinės pasekmės – bedarbių skaičiaus augimas nuo 94 tūkst. 2008 m. iki prognozuojamų 260 tūkst. 2010 m. ir 124 tūkst. 2015 m. Taip pat prognozuojamas žymus gyventojų pajamų smukimas 2009-2010 metais (iki 2006 m. lygio), o prieškrizinį lygį pajamos gali pasiekti tik prognozuojamo laikotarpio pabaigoje – 2015 m. Prognozuojama panaši ir skurdo raida. Pagal oficialią absoliučią skurdo ribą (valstybės remiamas pajamas) skurstančiųjų skaičius 2010 metais gali išaugti iki 440 tūkst. (2008 m. buvo tik 160 tūkst.).

Siekdama švelninti ekonominės krizės padarinius pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms valstybė turi įgyvendinti bent kelias socialinės politikos priemones trijose žemiau išvardintose srityse:

  • esamų darbo vietų saugojimas,
  • integracija į darbo rinką,
  • minimalių pajamų tinklas.

Daugiau informacijos: Romas Lazutka. Krizės socialinės pasekmės ir jų švelninimo priemonės

Paskaitos garso įrašas. Trukmė- 1:43:48