Apie asmenines piramides

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

e-mailų rinkimui 'asmeninių piramidžių' principu griežtai nepritariu - visvien jei žmogus neužsisakė pats, gaunasi spamas.

Linas išties yra už pagarbą žmogui,prieš chuliganiškas,skandalingas,“šoko“ reklamines technologijas.Tačiau jis, man atrodo,naiviai mano ,kad šiuolaikiniame nuolat konkuruojančios informacijos sraute yra kažkokių“ natūralių“,“korektiškų“ būdų kaip apie save ir savo veiklą,idėjas paskelbti kitiems – tiesiog informuoti.Informacija apie stebuklingą Kristaus prisikėlimą sklido bent jau penkiasdešimt metų,kol buvo pradėta kaupti į evangelijas. Ir pats įvykis toli gražu nebuvo generatorius to „kaupimo“. Jeruzalės šventovės sugriovimas(72 metais) ir žydų ,bėgančių iš jos,išsisaugojimo instinktas vertė perinterpretuoti įvykį,virto post hoc filosofija,vertusia kurti naująją religiją. Siūlydamas (asmeninių piramidžių) kūrimą kaip tik ir pamaniau,kad geriausias būdas,kai kiekvienas, turėdami savo draugų ratą, – pranešame jiems apie tokią vietą,kur galima tam tikra veikla,kuria verta arba pasidomėti giliau,arba dalyvauti viena ar kita forma.Tai ir yra „gerosios naujienos“ personalinis platinimas.Kam tai nereikalinga,tas ir nepriims kaip savo „sielos „išgelbėjimo būdo.Tačiau mes žinome,kad informacija neregimu būdu sklinda būtent asmeniniais kanalais greičiau ir paveikiau nei kovodama su kitų subjektų siūloma informacija viešuose ideologinėse arenose- radijuje,televizijoje ar laikraščiuose. Taip pat atkreipsiu dėmesį,kad pats egzistuojantis asmeninis kontaktas jau yra rezultatas daugybės įveiktų atskirties barjerų- žmonės jau žino,kas juos tarpusavyje sieja-kad ir neįvardintos „vertybės“,bet intuityviai priimtinos abiems bendraujančioms pusėms.Taigi asmeninis kontaktas jau yra įveikęs daugelį socialinių barjerų- baimę bendrauti,baimę parodyti savo įsitikinimus,interesus,reakcijas į aplinką.Asmeninis kontaktas – kaip bendravimo forma yra pagrindinio žmogaus instinkto- bendravimo poreikio realizavimas. Visi kadaise Maslou nurodyti baziniai instinktai – sekso,maisto,saugumo ir t.t. gali būti realizuoti tik kontaktuotuojant – kontaktas yra esminė ir neišvengiama egzistavimo forma,kurios blokavimas gali sunaikinti žmogų ne mažiau nei maisto ar saugumo bazinių poreikių netenkinimas.Taip pat nepamirškime,kad kiekvienas mūsų turi poreikį pasidalinti savo mokėjimais,įgūdžiais,žiniomis,poreikį,kuris dažniausiai ir yra blokuojamas hierarchizuotos kapitalo visuomėnės įvertinimo kriterijų pagalba – taip atmetama daugybė autentiškos asmeninės patirties formų,raiškos būdų ,priskiriant jas prie „nevertingų“,“nepatvirtintų“diplomais,laipsniais,kitais kokiai nors ideologijai atstovaujančiais atributais.Kas yra tavo nuomonė?Jeigu tu neturi visuomeninio statuso?Bet tu visuomet turi tą statusą – tu esi žmogus,unikalus,kvailas,išmintingas,reaguojantis,kenčiantis,laimingas ir nelaimingas.Unifikuojantis,tavo unikalumą paneigiantis visuomenės spaudimas tave stumia į paribius,daro tave marginalu,atskirtu,nepripažintu,nepripažįstamu.Visuomenė vadovaujasi brutaliu identifikaciniu metodu- ji paskirsto,kas yra kas,dar blogiau ji taip įpratina mąstyti pačius individus,kuris pradeda abejoti- teisingai jis mąsto ar neteisingai,kvailai ar išmintingai,turi jis apskritai teisę taip ir tą mąstyti ir taip ir ten kalbėti,ar ne. Linas irgi nori vertinti kontakto reiškimosi formas,skirstyti jas į legalias ir nelegalias,leistinas ir neleistinas,toleruotinas ir ne.Gyvenime viskas yra natūraliau,nors tai ką dabar pasakysiu gali pasirodyti labai žiauru ir nepriimtina- gyvenime niekas neklausia,o tiesiog įsiveržia,kaip meilė,smurtas,neapykanta,įvyksta kaip potvynis,žemės drebėjimas,saulės užtemimas,senatvė,liga ir mirtis.Yra labai juokinga – pageidauti mandagių formų,švelnių ar visiems šiems įvykiams taikyti moralinio estetiškumo kriterijų.Taikyti galime,bet mūsų pageidavimų retai kas atsiklausia.Ypač mėnulis,saulė,vanduo ar tas,kas išalkęs,įsiutęs,išgąsdintas,jaučia jėgą,nori užgrobti arba sunaikinti,arba išgelbėti.Juk ir Kristus sakė- atnešiau kalaviją,išskirsiu vaiką ir tėvus,brolį ir seseris – ar panašiai.

Informavimas skiriasi nuo brukimo kaip turinys nuo formos.Formą galime pasirinkti kokią kas tinkamas,priklausomai nuo etiškumo supratimo,charakterio savybių ir pagaliau „skonio“.

Gamtoje egzistuoja du pagrindiniai būdai leidžiantys išgyventi- mimikrija(prisitaikymas iki nepastebimumo)ir šokas,gąsdinimas,išgąsdinimas kaip priešininko paralyžavimas.Abiem formom galima pasiekti to paties“ gero“ ar“ blogo“ rezultato(praryti žioplą auką arba suvalgyti jį prieš tai išgąsdinus,arba išvengti galimybės tapti auka ,išgąsdinti smurtautoją).

Prisiminkite,kad tos asmeninės piramidės kaip metodas yra nepaprastai paveikios ir jau ne kartą naudotos- religinių fanatikų,(jeigu šio laiškelio neišsiųsi dvidešimčia adresų- tavo šeimoj įvyks nelaimė),finansinių aferistų(išsiųsk šį laiškelį ir greit praturtėsi),o iš šios formos vėliau išsivystė įvairios tinklinės rinkodaros technologijos.Bet siūlau žiūrėti į šią komunikacijos formą be „moralinių“ vertinimų,o atsižvelgiant tik į jos efektyvumą.

Mes ieškome formų- nešėjų,o dėl išraiškų galima diskutuoti iki nukvailėjimo.Pateikiu pavyzdį-visi net patys prieštaringiausi sakiniai turi griežtą gramatinę nematomą sandarą – veiksnį ir tarinį- kitap tariant veiksmažodį ir daiktavardį.Toliau jau nesvarbu kaip ši pagrindinė struktūra realizuojama.Žolė auga,žolė vysta,žolė džiūna,žolė nyksta,žolė miršta,žolė želia,žolė dauginasi,žolė skverbiasi ir t.t.- visuose šituose skirtingai pasaulį atpasakojančiuose teiginiuose ta pati giluminė taisyklė,leidžianti funkcionuoti turiniui,akumuliuojanti begalinių tarpusavyj besigrumiančių interpretacijų energiją,bet visuomet naudojančių tą pačią formą nešėją.


[redaguoti] Dar apie asmenines piramides

Taip pat atkreipsiu dėmesį,kad pats egzistuojantis asmeninis kontaktas jau yra rezultatas daugybės įveiktų atskirties barjerų- žmonės jau žino,kas juos tarpusavyje sieja-kad ir neįvardintos „vertybės“,bet intuityviai priimtinos abiems bendraujančioms pusėms.Taigi asmeninis kontaktas jau yra įveikęs daugelį socialinių barjerų- baimę bendrauti,baimę parodyti savo įsitikinimus,interesus,reakcijas į aplinką.Asmeninis kontaktas – kaip bendravimo forma yra pagrindinio žmogaus instinkto- bendravimo poreikio realizavimas.Visi kadaise Maslou nurodyti baziniai instinktai – sekso,maisto,saugumo ir t.t. gali būti realizuoti tik kontaktuotuojant – kontaktas yra esminė ir neišvengiama egzistavimo forma,kurios blokavimas gali sunaikinti žmogų ne mažiau nei maisto ar saugumo bazinių poreikių netenkinimas.Taip pat nepamirškime,kad kiekvienas mūsų turi poreikį pasidalinti savo mokėjimais,įgūdžiais,žiniomis,poreikį,kuris dažniausiai ir yra blokuojamas hierarchizuotos kapitalo visuomėnės įvertinimo kriterijų pagalba – taip atmetama daugybė autentiškos asmeninės patirties formų,raiškos būdų ,priskiriant jas prie „nevertingų“,“nepatvirtintų“diplomais,laipsniais,kitais kokiai nors ideologijai atstovaujančiais atributais.Kas yra tavo nuomonė?Jeigu tu neturi visuomeninio statuso?Bet tu visuomet turi tą statusą – tu esi žmogus,unikalus,kvailas,išmintingas,reaguojantis,kenčiantis,laimingas ir nelaimingas.Unifikuojantis,tavo unikalumą paneigiantis visuomenės spaudimas tave stumia į paribius,daro tave marginalu,“maištininku“,atskirtu,nepripažintu,nepripažįstamu.Visuomenė vadovaujasi brutaliu identifikaciniu metodu- ji paskirsto,kas yra kas,iš esmės – išskirsto,atskiria,dar blogiau ji taip įpratina mąstyti pačius individus,kuris pradeda abejoti- teisingai jis mąsto ar neteisingai,kvailai ar išmintingai,turi jis apskritai teisę taip ir tą mąstyti ir taip ir ten kalbėti,ar ne. Linas irgi nori vertinti kontakto reiškimosi formas,nori skirstyti jas į legalias ir nelegalias,leistinas ir neleistinas,toleruotinas ir ne.Gyvenime viskas yra natūraliau ir brutaliau,nors tai ką dabar pasakysiu gali pasirodyti labai žiauru ir nepriimtina- gyvenime niekas neklausia,o tiesiog įsiveržia,kaip meilė,smurtas,neapykanta,įvyksta kaip potvynis,žemės drebėjimas,saulės užtemimas,senatvė,liga ir mirtis.Yra labai juokinga – pageidauti mandagių formų,švelnių ar visiems šiems įvykiams taikyti moralinio estetiškumo kriterijų.(Visos į totalitarizmą linkę sistemos pirmiausia imasi reguliuoti kontakto estetiką.Jos bando diktuoti kaip ir ką girdėti,kaip ir ko klausyti,ką liesti,ką valgyti,ką uosti ir ko – ne.)Taikyti totalitarinius kriterijus galime,bet mūsų pageidavimų retai kas atsiklausia.Ypač mėnulis,saulė,vanduo ar tas,kas išalkęs,įsiutęs,išgąsdintas(nuskriaustasis),jaučia jėgą(skriaudėjas)nori užgrobti arba sunaikinti,arba išgelbėti.Asmeninis kontaktas yra unikali bendravimo forma preziumuojanti susitarimą- sąmokslą.Susitarimą išgyventi kaip kooperaciją.

Visos besikuriančios ar save teigiančios sistemos pirmiausia padaro „atskiriantį“ judesį ir telkia savo jėgos centrus pagal tapatumo kriterijų.Aš teigiu universalų –integracinį modelį,kuris išlaiko pusiausvyrą būtent prieštaringų jėgų susidūrimo dėka.Gyvenimas yra ten,kur vyksta kontaktas,kur yra reakcija,o tik po to kaip sublimacija kuriami apibendrinantys modeliai- juokingai vadinami filosofija,kuri neišvengiamai tampa ideologija arba mada,siekiančia valdžios ir įsivyravimo kitokių požiūrių ir praktikų atžvilgiu.Bet kokia filosofija kaip ideologija- tėra valdžios siekimo modelis.Valdžia pasiekiama dėmesio į save atkreipimu.Nuolatinis palaikymas dėmesio-arba kontakto yra pagrindinis valdžios energijos resursas.Tai vyksta bet kur- asmeniniame ar visuomeniniame lygmenyje.Jeigu sugebi sukelti reakciją- nesvarbu teigiamą ar neigiamą- tu pritrauki dėmesį, nes akumuliuoji emocinę energiją.Štai – nuolatinis ir amžinas energijos atsinaujinimo šaltinis. Kuo ilgiau ties savimi jį išlaikai- tol vyksta mainai- nesvarbu“negatyvūs-kaip priešinimasis ar pasipiktinimas ar pozityvūs-kaip meilė ir palaikymas.Kontaktui priešinga struktūra- atsiribojimas,atsiskyrimas,izoliacija ar saviizoliacija,negalėjimas ar nenoras ar negebėjimas reaguoti.Tyčinis ar priverstinis.Bet kuri sistema,siekianti unifikuoti,yra prievarta.Nesvarbu kokiais lozungais ji vadovaujasi,kaip gąsdina,į ką apeliuoja- į tavo baimes,nepriteklių,prabangą ir viršpelnius.Manipuliacija dėmesiu – pati įdomiausia technologija,kurios studijoms esu atsidėjęs.Sutelktas dėmesys – išryškina ,išaugina vieną realybės segmentą kitų sąskaita.Šita technologija naudojama ištisai ji, neleidžia mums „objektyviai“suvokti pasaulio,ji yra paskirstanti,vienu metu ir teigianti, ir neigianti.Todėl norint „ištaisyti“jos veikimą- būtina integruoti kuo daugiau fenomenologinių diskursų-prieštaringų,niuansuotų,subjektyvių.Bendravimas,keitimasis „požiūriais“,integravimas jų neužimant „centro“-nepaskelbiant“vyraujančio“,“vadovaujančio“,sprendžiančio pozicijos-taigi „neuzurpuojant“valdžios ir yra tolerancija –ir bet kokio pažinimo stimuliatorius.Kolektyvinė kūryba – yra sąmoningas atsisakymas savo atskirumo,noro dominuoti ar kovoti dėl savo išskirtinumo.Sąmoningas anonimiškumas – neprarandant savo paties autentiškumo – ir yra pastanga susiderinti,kvėpuoti vienu ritmu,būti „taktišku“.Tada išgirstame dialogo ar multilogo kaip orkestro muziką – kadangi esu oratorijonų vienuolis-mano pasirinktas gyvenimo modelis nėra beribis,tai yra irgi turi ribas,kaip ir bet koks kitoks modelis,bet kadangi visur ieškau susiderinimo,dermės,nepaneigiant nei vieno instrumento unikalumo ir autentiškumo,- jis dar nenuvylė manęs.