Laisvasis universitetas

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Laisvasis universitetas - neformali bendruomeninė, visuomeninė iniciatyva, kuria siekiama suburti įvairius asmenis bei jų grupes, aktyviai veikiančius akademinėje, socialinėje aplinkoje, skatinti dalintis žiniomis ir patirtimis, kurti, pateikti ir plėtoti alternatyvas pasenusiems švietimo, mokslo, (akademinės ir kt.) kultūros modeliams bei stereotipams, skatinti jaunų žmonių motyvaciją, norą aktyviau veikti visuomenėje, skatinti kritišką mąstymą.

Laisvasis universitetas, ateities eksperimentų laboratorija, grindžiamas tolerancija įvairių tautų, rasių, religijų, lyčių ir t.t. asmenims. Jame išgirstama kiekvieno žmogaus nuomonė, argumentacija. Laisvasis universitetas kuriamas ne kaip institucija, o tinklas. Jį formuoja skirtingos iniciatyvos, turinčios skirtingus požiūrius ir nuomones. Skirtingų centrų nuomonės gali nesutapti. Laisvajame universitete dėmesys teikiamas tiek teorijai (socialiniams ir humanitariniams moksluose), tiek praktikai (tiksliesiems mokslams ir įvairiems menams). Studijų programos sudarinėjamos bendru sutarimu, informacija apie planuojamus renginius platinama įvairiais kanalais.

Turinys

[redaguoti] Tezės apie tradicinius universitetus

  • Visų šiuolaikinių universiteto reformų tikslas - kuo glaudžiau integruoti aukštąjį mokslą į valstybinio kapitalizmo sistemą, padarant studentus arba valstybės tarnais, arba laisvosios rinkos sraigteliais. Laisvasis universitetas ugdo laisvą ir kritiškai mąstančią asmenybę, kuri siekia išsilavinimo, o ne diplomo ir žadamos karjeros valstybiniame ar verslo sektoriuje.
  • Tradicinis universitetas didžiuojasi savo autonomija, bet iš tikrųjų yra biurokratinė ir hierarchinė struktūra, puoselėjanti autoriteto galią. Laisvasis universitetas turi būti horizontalus: atsisakoma bet kokių hierarchinių struktūrų, panaikinama riba tarp dėstytojų ir klausytojų. Dėstytoju gali tapti kiekvienas, norintis pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Studentas virsta dėstytojo bendraminčiu ir dia/polilogo partneriu, laisvoje akademinėje bendruomenėje nebelieka feodalinių santykių.
  • Tradiciniame universitete reformomis stengiamasi atskirti gerus ir blogus pažymius gaunančius studentus. Į laisvąjį universitetą kviečiami ne tik studentai, bet ir tie, kurie nestudijuoja. Visi jie tarpusavyje lygūs.

[redaguoti] Fakultetai

[redaguoti] Bendruomenė

Laisvojo universiteto portalą kuria Bendruomenė. Kviečiame prie mūsų prisijungti ir Jus!

[redaguoti] Nuorodos