LUNI Vilnius 2009 11 13 Algis Davidavičius. Sizifas svečiuose pas Tantalą: šiuolaikinės darbo kultūros nuodai ir priešnuodžiai (garso įrašas)

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Algis Davidavičius – krikščionis kvakeris, NK95 narys, turėjęs tiek akademinės, tiek praktinės patirties moralės filosofijos ir etikos klausimų svarstyme bei tiesioginame etiniame veiksme. Yra prisidėjęs prie eilės lyčių lygybės ir nediskriminavimo pagal lyties orientaciją projektų (taip, tiesa, ES finansuojamų), kitų socialinių iniciatyvų. Dirbęs įvairius dėstymo (VU), radijo-reporterio (Laisvosios Europos radijas), projektų vadybininko (ALF ir kt.) ir konsultanto darbus. Kažkada rašė "Naujajam Židiniui-Aidams", tačiau seniai to nebedaro, o kartais parašo egalitarinio ir atvirai moralistinio turinio pamfetus "Atgimiman". Šiuo metu studijuoja ir taiko transakcinės analizės (kaip organizacijų psicholgijos) metodus bei pradeda rengti mokslo darbą tema "Galios santykiai Lietuvos verslo įmonėse".

Algį Davidavičių visuomet domino ir domins: žmogaus/-ių grupių vertės, nuvertėjimo ir vertės atgavimo, didinimo problemos, ypač benamių ir bedarbių. Su tuo susijęs klausimas: kokie darbo organizacijos elementai, jų deriniai teiktų tiek materialinės, tiek mentalinės ar dvasinės naudos mūsų (dabartinės Lietuvos) sąlygomis?

Daugiau informacijos: Algis Davidavičius. Sizifas svečiuose pas Tantalą: šiuolaikinės darbo kultūros nuodai ir priešnuodžiai

Paskaitos garso įrašas. Trukmė- 1:57:32