LUNI Vilnius 2009 09 29 Domininkas Burba, Mindaugas Pocius. Ar Lietuvoje įmanoma nepolitizuota istorija? (garso įrašas)

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rugsėjo 29-ąją, antradienį, 18:00 val., „Kultflux“ platformoje prie Mindaugo tilto įvyko diskusija „Ar Lietuvoje įmanoma nepolitizuota istorija?“ Į šį klausimą bandėm atsakyti kartu su dviem jaunais istorikais – VDU doktorantu, NK95 nariu Domininku Burba ir Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotoju Mindaugu Pociumi.

Domininkas Burba – istorikas, VDU doktorantas, NK95 narys. Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbo asistentu VPU Istorijos fakultete, istoriku pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Tyrinėjimų kryptys – XVIII a. Vilniaus pavieto bajorijos kriminalinė ir socialinė istorija, Vilniaus miesto socialinė istorija ir sociotopografija, valstiečių istorija. Hobinė tema – šiandienos Lietuvos istorinė sąmonė, neprofesionali dabartinės Lietuvos istoriografija.

Mindaugas Pocius gimė 1966 m. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje. 1984–1986 m. tarnavo Sovietų Sąjungos kariuomenėje. 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991–1993 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), laikraštyje „Krašto apsauga“. 1995–1998 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistas. Nuo 1997 m. – Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2005 m. Klaipėdos universitete ir Lietuvos istorijos institute apgynė disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: Lietuvos istorijos sovietinio laikotarpio kontroversijos, stalinizmo laikotarpio problematika, XX a. partizaniniai karai.

Daugiau informacijos: Domininkas Burba, Mindaugas Pocius. Ar Lietuvoje įmanoma nepolitizuota istorija?

Paskaitos garso įrašas. Trukmė- 1:29:51