Aptarimas:2008 09 18 "Šiuolaikinio meno centras" Kasparas Pocius. Nepriklausomos žiniasklaidos rūpesčiai Lietuvoje

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Reportažas iš antrojo laisvo universiteto susirinkimo ŠMC 2008 09 18. Susirinko 69 jau nebe tokiais dvasingais veidais klausytojai - apie trečdaliu mažiau nei pirmą kartą. Padalinau lapelyje jų apmąstymams šią medžiagą, kurioje netilpo sakinys - ir atleisk, Viešpatie, Marijai ir Dariui, nes jie nežinojo kokiame spektaklyje jie sudalyvavo....


IRONIŠKA PASTABA APIE ŽINIASKLAIDOS NEPRIKLAUSOMUMĄ arba DU KIBIRAI SMARVĖS ANT LIETUVOS

Kas įvyko? Pastarosiomis dienomis taip vadinama Lietuvos nepriklausoma žiniasklaida dosniai nušvietė rugsėjo 11-os incidentą Užupio meno “Galeroje”, kuomet ten buvo išpilti 2 kibirai smarvės ant 102 dvasingų jaunatviškų sielų, susirinkusių į pirmąjį Laisvojo, kairuoliškai radikalaus universiteto užsiėmimą. Pasak informacinės gandų sklidimo teorijos ši nemaloni, o kai kam – džiugi žinia turėjo pasklisti perpasakojimo būdu daugiausiai vienam tūkstatnčiui pilečių ir “užgesti”. Kurgi tau! Kitą rytą įvykio aprašymas puikavosi “Delfi” portalae ir netrukus į Užupį “ant smarvės” sulėkė bene pusė žymiausios Lietuvos purvasklaidos. Reportažas (filmuota prieš ir po!) LNK TV vakaro žiniose, po to banaliojoje jų “Kakadu” laidoje ne tik jaunimui, žinoma “Lietuvos ryto” pirmasis puslapis ir “Sostinė” , bulvarinis “LT”, alfa.lt, balsas.lt...ant Lietuvos gyventojų galvų perpylė tą smarvę kokių nors 200 tūkst. tiražu pridurdami akcijos vykdytoją – Latvijos pilietį IVO. O tai jau įvykis, nes pasak informacinės gandų sklidimo teorijos visa tai galėjo “kabinti” 1.5 mln Lietuvos gyventojų bei užsieniečių. Kaip tai buvo padaryta? Yra toksai Užupio Meno Inkubatorius su savo “Galera” prie kurios sutvarkymo ir įrengimo teko dėtis ir šių eilučių autoriui – netgi naiviai vykdžiau projektus “Galera prieš narkotikus”, “Menų pakrantę”. Yra toks šio inkubatoriaus tarybos pirmininkas romusis Giedrius Bagdonas, kuris nešioja popierius į savivaldybę ir dar naudos iš to apturi. Jam Rusijos litertatūros žinovas Darius Pocevičius, dažnokai pasirodantis “Literatūros ir meno” paskutiniame psl. su vertimais pvz. apie Semion Semionyč yra “rašytojų sąjunga” su kuria reikia skaitytis ir kurią reikia visada įsileisti, nors anio vadovaujama anarchistinė samplaika atvirai protestuoja prieš Vilniaus – kultūros sostinės 2009 euroidėją, iš kurios organizatorių G.Bagdonas naudos apturi. Yra ir toks “Galeros” administratorius fotografas Žilvinas Jasys, kuriam D.Pocevičius su jo samplaika yra draugai, nors Jasiui bei G.Bagdonui buvo išaiškinta, kad 2008 m. vasario 9 d. po praėjusių Užgavėnių priedanga buvo prie “Galeros” degintos knygos (mano pastangomis – ne jų suvilktos nurašinėjamos mokslinės, o tik didelės didelės telefoninės. Sakytume smulkmena, jei ne visą šią “kultūrorgiją” filmavusi... Olandijos TV grupė, Vilniuje viešėjusi olando – NATO generalinio sekretoriaus Jaap de Hoop Scheffer bei visų NATO valstybių gynybos ministrų vizito proga. Pasak informacinės gandų teorijos, žinia, kad Lietuvoje laikomasi nacistinių “papročių” pasklido po daugiamilijoninę Europą sunkiai įvertinamu tiražu...Nežiūrint to UMI direktorius Darius Laumenis gavo nurodymą parengti “Galeros” salę, kurioje netrukus juoda, anarchistams artima spalva buvo patiestos polietileno paklodės, lygiai kokią patiesę savo automobilyje policininkas išvežęs sulaikytąjį pylėją. Visa kita – technikos dalykas. Paskaitininkai skaito, klausytojai – klauso, Pocevičiaus Marija kruopščiai prieš ir po filmuoja, pilstytojai išpila, Jasys sulaiko, policija išveža ir pradeda tyrimą, ant smarvės sulekia purvasklaida, Ž.Jasys, nebodamas perspėjimų pozuoja ir surengia vos ne spaudos konferenciją, video reoprtažas atsiduria LMK po kurios visai Lietuvai perpilama ant akių, ausų ir smegenų..Po to paskaitininkai organizuoja talką, kur juos “atplovinėja” dar viena filmavimo grupė. Kodėl ir kam? (versija). Akis užkliuvo už Ž.Jasio atvaizdo “LT” nuotraukoje, kurios antrame plane “Galeroje” kabojo Tamaros Janovos nutapytas šventosios atbaizdas, bei LNK subtitro – Marijos...video reportažas – prieš ir po – su masiniais apsiplovimais Vilnioje. O šiomis dienomis – rugsėjo 6 – 15 katalikiška Marijos žemė – Lietuva su ŠILUVA paminėjo pirmo žinomo Europoje šv.Marijos apsireiškimo 400-ąsias metines. Kai kam – kas planuoja psichologinio karo akcijas, matyt, žiniasklaidoje prireikė ir atitinkamo negatyvaus, rudos, nelyg vienuolio sutana, spalvos konteksto. O Užupis juk yra plačiausiai žinomas savo Angelo skluptūra... Nebūčiau čia gvildenęs dalykų, kuriuos geriausiai tuoj pat užmiršti. Deja, per pačią šv.Mariją – rugsėjo 8 d. prie Biržų, būtent Šilo miške žvėriškai buvo nužudyta 18-metė kupiškietė – A.K, o kitam savaitgaliui visa tai per žiniasklaidą, jog tiria policininkas Šopis – visai Lietuvai. Yra būdingų detalių, vėlgi. Parašysiu generalinei prokuratūrai – susilauksiu atsakymo - “susipažinau”, kriminalinei policijai – pakartotinos viršininko padėkos, tačiau ar kas bus daroma toliau VSD pajėgomis – abejoju. Juk mus vadina dvokiančių veršių tauta...O kad taip moralinės žalos atlyginimo pareikalautų 1.5 mln. Piliečių. Bent jau per ateinančius rinkimus. Parengė Kęstutis K.Urba 2008 09 18