LUNI Vilnius 2009 12 17 Mindaugas Pocius. Partizaninio pasipriešinimo istorija: partizanų teroro problema (garso įrašas)

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Mindaugas Pocius gimė 1966 m. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje. 1984–1986 m. tarnavo Sovietų Sąjungos kariuomenėje. 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991–1993 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), laikraštyje „Krašto apsauga“. 1995–1998 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistas. Nuo 1997 m. – Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2005 m. Klaipėdos universitete ir Lietuvos istorijos institute apgynė disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: Lietuvos istorijos sovietinio laikotarpio kontroversijos, stalinizmo laikotarpio problematika, XX a. partizaniniai karai.

[redaguoti] Partizanų teroro problema

Pagal vieną apibrėžimą teroras – tai „politiškai motyvuotas, iš anksto apgalvotas ir tęstinis neteisėtos prievartos naudojimas arba grasinimas tokią prievartą panaudoti prieš civilius asmenis arba objektus, vykdomas antisisteminių nevalstybinių veikėjų, siekiančių per visuomenės arba atskirų jos segmentų įbauginimą pakeisti esamą sociopolitinę padėtį“.

Pabandysime atsakyti į šiuos nelengvus klausimus:

  • Ar partizanai 1944-1953 m. naudojo terorą?
  • Kokio masto jis buvo, kaip, kada ir kodėl reiškėsi ir ar turėjo regioninę specifiką?
  • Ar tai buvo pogrindžio vadovybės sankcionuota kovos taktikos sudėtinė dalis?
  • Ar buvo sąmoningai siekiama nužudyti kovos veiksmuose nedalyvavusius arba neutralius civilius gyventojus?
  • Ar plataus masto represijos buvo vykdomos kaip pogrindžio savigynos priemonė prieš jo gyvavimo sąlygų pažeidimą?
  • Ar tai traktuotina plačiau – ir kaip kaimo sovietizacijos stabdymo priemonė?
  • Ar šis reiškinys buvo būdingas visiems Lietuvos regionams?
  • Ar galima šias akcijas interpretuoti kaip teroristines, kaip partizanų terorą?

Daugiau informacijos: Mindaugas Pocius. Partizaninio pasipriešinimo istorija: partizanų teroro problema

Paskaitos garso įrašas