2009 09 10 LUNI Vilnius. Joanne Richardson. Kurti meną politiškai? Video filmų peržiūra ir diskusijos

Iš Laisvasis universitetas.

06:57, 2009 rugsėjo 9 versija naudotojo Pocka (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Joanne Richardson
Joanne Richardson

Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, 18.00 val., kviečiame į susitikimą su politiškai angažuoto video meno kūrėja, nevyriausybinės medijų meno organizacijos „D Media“ direktore Joanne Richardson iš Rumunijos. Užsiėmimas vyks Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaitykloje, Vokiečių g. 2, Vilniuje.

Joanne Richardson yra teoretikė, politiškai angažuota video menininkė, nevyriausybinės medijų meno organizacijos „D Media“ direktorė, gyvenanti ir dirbanti Rumunijoje. Ji redaguoja aktyvistinio meno bei medijų teorijos internetinį žurnalą (http://subsol.c3.hu/), yra parašiusi esė apie eksperimentinį kiną, video aktyvizmą, taktines medijas, autorystės mitą ir leidybą be autorinių teisių (copyleft). Jos video darbai atspindi ilgalaikį domėjimąsi globalizacija, nacionalizmu ir postkomunizmu bei pasižymi kritine žiūra į dokumentų, istorijos ir atminties statusą.


„KURTI MENĄ POLITIŠKAI?“ Video filmų peržiūra ir diskusijos

Joanne Richardson LUNI auditorijai Vilniuje pristatys 2 naujausius savo darbus – „In Transit“ (30 min., 2008) ir „Letter from Moldova“ (28 min., 2009) bei aptars kai kuriuos šių video keliamus klausimus, pagrindinį dėmesį sutelkdama į skirtumus tarp politinio meno (meno, reprezentuojančio politinę kovą) ir meno darymo politiškai. Šiandien, kuomet didžioji aktyvistinio meno dalis itin primena atvirkštinę propagandą, neturinčią jokios savirefleksijos, būtina atrasti tokias išraiškos formas, kurios galėtų kvestionuoti automatizmus, įsišaknijusius ir mene, ir aktyvizme.

„In Transit“ – tai kelionės per erdvę ir laiką dienoraštis, sudėliotas iš subjektyvių dabarties įspūdžių bei vaikystės atsiminimų. Pasakojimas bando atskleisti istorijos perrašymo reikšmę ir santykį tarp vaizdinių ir atminties keliaujant per Rumuniją jos įstojimo į ES metais. Nors filme yra panaudotos vaikystės istorijos ir šeimos fotografijos, kurios paprastai sukelia sentimentalias reakcijas, tai tuo pat metu suardo identifikacijos galimybę – per atitolinimo mechanizmus, sukuriančius distancijos pojūtį. Tiktai iš tokios kritinės distancijos pasidaro įmanoma žengti per griuvėsius, kurie liko ištrynus istoriją, ir atskleisti prarastų daiktų žymes.

„Letter from Moldova“ gyvuoja dviejuose skirtinguose lygmenyse – iš pirmo žvilgsnio tai kelionės į Moldovos respubliką istorija, papasakota dešimties laiškų pagalba. Juose apmąstomas Sovietų Sąjungos žlugimas, prieštaringi buvusią sovietinę šalį valdžiusios „komunistų“ partijos aspektai ir rūpestį keliantis postkolonializmo bei nacionalizmo suvešėjimas. Kitame lygmenyje šis video atskleidžia problematišką kelionės diskurso prigimtį ir turistinio žvilgsnio ribas – paties pasakotojo/s nesusipratimus ir paveldėtus prietarus apie rusus.

Daugiau informacijos rasite čia: http://subsol.c3.hu/joanne/videos.html

_______________________________


Joanne Richardson will present 2 recent videos - “In Transit” (30 min, 2008) and “Letter from Moldova” (28 min, 2009) - and discuss some of the questions raised by them, focusing in particular on the difference between political art (art that represents a political struggle) and making art politically. Today, when a lot of activist art has become a kind of propaganda in reverse that is devoid of self-reflection, the task is to discover forms of expression that can question the automatisms that have become part of both art and activism.

In Transit is a diary of a journey through space and time, composed of subjective impressions of the present and childhood memories of the past. While traveling across Romania in the year of its EU accession, the narrative reflects on the meaning of transition, the re-writing of history and the relation between images and memory. Although the video uses childhood stories and family photographs, which usually provoke sentimental responses, it simultaneously frustrates the possibility of identification through estrangement devices that create a sense of distance. It is only from this critical distance that it becomes possible to dig through the ruins left by the erasure of history and uncover the traces of things that have been lost.

Letter from Moldova inhabits two different levels: on the surface, it is a story about a trip to the Republic of Moldova told through ten letters that reflect on the collapse of the Soviet Union, the contradictory aspect of the current power of the communist party, and the uneasy proximity between post-colonialism and nationalism. On another level the video reveals the problematic nature of travel discourse and the limits of the tourist gaze through the narrator’s own misunderstandings and inherited prejudices about the Russians, which have been a commonplace of Romanian culture since the 1960s.

Joanne Richardson is living and working in Cluj, Romania as a theorist, video artist and director of D Media (www.dmedia.ro), a media art NGO. She is the editor of a webzine on activist art and media theory (subsol.c3.hu) and of two books on digital culture. She has written essays on experimental film, video activism, tactical media, the myth of authorship and copyleft. Her videos reflect an ongoing interest in globalization, nationalism and post-communism, and manifest a critical perspective toward the status of documents, history and memory.

For descriptions, stills and download links see: http://subsol.c3.hu/joanne/videos.html

Joanne_Richardson, Paint Romanian, 2004
Joanne_Richardson, Paint Romanian, 2004
Joanne_Richardson, In Transit, 2008
Joanne_Richardson, In Transit, 2008
Joanne_Richardson, 2 or 3 Things about Activism, 2008
Joanne_Richardson, 2 or 3 Things about Activism, 2008
Joanne_Richardson, Reconstruction: anti-NATO days, 2009
Joanne_Richardson, Reconstruction: anti-NATO days, 2009


Komentarai

Vardas (būtina įrašyti):

Jūsų interneto svetainė (nebūtina):

Komentaras:

Aptarimas:2009 09 10 LUNI Vilnius. Joanne Richardson. Kurti meną politiškai? Video filmų peržiūra ir diskusijos