LUNI Kaune aiškinsis, kas yra socialinė diskriminacija

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Dažnai girdime apie pačias įvairiausias diskriminacijos formas: rasizmą, (diskriminuojama pagal odos spalvą arba priklausymą tam tikrai etninei grupei), eidžizmą (diskriminuojama pagal amžių), seksizmą (diskriminuojama pagal lytį ar lytinę orientaciją). Šios temos gana plačiai diskutuojamos ir mokslininkų, ir žurnalistų tarpe, Lietuvoje sukurta net speciali institucija – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tačiau kokia padėtis Lietuvoje susiklostė su socialine diskriminacija arba diskriminacija pagal turtą ir pajamas? Ar šitos diskriminacijos mūsų šalyje nėra?

LR Konstitucijos 29 straipsnis teigia, kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs ir žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“. Taigi diskriminaciją dėl socialinės padėties draudžia pagrindinis mūsų šalies įstatymas. Tuo tarpu į Lygių galimybių įstatymą buvo perkelti visi diskriminacijos pagrindai, o diskriminacija pagal socialinę padėtį ilgai „strigo“. Lygių galimybių įstatymas diskriminacija dėl socialinės padėties buvo papildytas tik 2008 m. antrajame pusmetyje. Kodėl taip ilgai buvo tęsiama?

2008 m. net ketvirtadalis lygių galimybių kontrolierių gaunamų skundų buvo susiję su diskriminacija dėl socialinės padėties. Pasak Lygių galimybių kontrolierių, su diskriminacija socialiniu pagrindu susiduria ne tik bedarbiai ar elgetos. Dėl jos kenčia vieniši žmonės, nėščios moterys, našlaičiai, nepilnos ar jaunos šeimos, neprestižinių rajonų gyventojai.

Kodėl socialinė diskriminacija mūsų šalyje taip paplitusi, kad yra „savaime suprantama”? Kodėl ji apskritai pasireiškia? Kaip ji susijusi su žmogaus orumu? Kokias pasekmes žmogui ir valstybei turi tokia diskriminacija? Ar tokioje sistemoje, kuri vadinama kapitalizmu, apskritai įmanoma kovoti prieš socialinę diskriminaciją, kaip sistemos pagrindą?

Šiais ir kitais socialinės diskriminacijos klausimais LUNI studentai 12 d., ketvirtadienį, 18 val., VDU 522 auditorijoje. Donelaičio g. 52, Kaune. Diskusiją moderuos dr. Dalija Snieškienė – VDU socialinės gerovės fakulteto, socialinio darbo katedros darbuotoja, besidominti žmogaus teisių, profesinės etikos ir darnios žmogaus socialinės raidos klausimais.

Kauno LUNI iniciatyvinė grupė, 2009 11 05


Komentarai

Vardas (būtina įrašyti):

Jūsų interneto svetainė (nebūtina):

Komentaras:

Aptarimas:LUNI Kaune aiškinsis, kas yra socialinė diskriminacija