Mums reikia ne „dialogo” su valdžia, o Lietuvos Socialinio Forumo! (Lietuvos Socialinio Forumo iniciatyvinės grupės kreipimasis)

Iš Laisvasis universitetas.

Peršokti į: navigaciją, paiešką
LSF
LSF

Lietuvos valdžia pasaulinės krizės akivaizdoje imasi veiksmų, kurie net jai pačiai atrodo desperatiški. Sausio 29 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio iniciatyva Vyriausybė organizuoja socialinį forumą „Dialogas su Lietuva“. Valdžia giriasi organizuojanti tokį „dialogą“ pirmą kartą nuo Sąjūdžio laikų. Neabejojame, kad griūtį mūsų šalies ekonomikoje sukėlusiai valdžiai reikia reabilituotis prieš visuomenę viešųjų ryšių akcijomis. Tačiau iniciatyvos „svarbą“ nusveria renginio organizacija: „dialogas“ taps iš anksto užduotų ir atsirinktų klausimų vakarėliu, eiliniu valdžios spektakliu, primenančiu populistais išvadintų Rolando Pakso ir Viktoro Uspaskicho „susitikimus su žmonėmis“.

Mes manome, kad spręsti savo problemas, konstruoti pilietinės visuomenės strategijas ir kurti alternatyvas krizei turime atskirai nuo populistinio valdžios spektaklio. Šiomis dienomis Brazilijos mieste Beleme vykstantis Pasaulio Socialinis Forumas (World Social Forum http://www.fsm2009amazonia.org.br/?set_language=en), į kurį kasmet susirenka viso pasaulio aktyvistai ir pilietinių organizacijų atstovai, mums yra geras pilietinės visuomenės iniciatyvų strategijos pavyzdys. Kaip rašoma šio Forumo Principų Chartijoje, jis kviečia „susimąstyti apie alternatyvas, kurios padėtų spręsti atskirties ir socialinės nelygybės problemas, kurias pasauliniu ir valstybiniu mastu kuria kapitalistinė globalizacija, turinti rasistinių, seksistinių ir aplinkai grėsmingų bruožų“.

Mes siūlome pilietinėms organizacijoms, profsąjungoms ir kitoms iniciatyvoms blokuoti vyriausybės peršamą dialogo spektaklį ir šį pavasarį organizuoti Lietuvos Socialinį Forumą, kuriame krizės ir pasipriešinimo jai problemos bus sprendžiamos nedalyvaujant mus žlugdančiai valdžiai. Manome, kad vizitas ant raudono valdžios kilimėlio neišsprendžia jokių klausimų, veikti turime patys.

Lietuvos Socialinio Forumo principų chartija

  1. Lietuvos Socialinis Forumas yra atvira susibūrimų erdvė, skirta demokratiniam idėjų aptarimui, pasiūlymų formulavimui, laisviems patirties mainams ir ryšių plėtrai. Joje siekiama efektyvesnių veiksmų, kuriuos organizuoja pilietinės visuomenės grupės ir judėjimai, besipriešinantys oligarchiniam valstybės valdymui, valdžios ir stambiojo kapitalo susiliejimui, stambiojo kapitalo nebaudžiamumui, be skrupulų naudojamoms prievartos formoms ir nesiskaitymui su Lietuvos prisiimtais žmogaus teisių, aplinkosaugos, vietovių planavimo ir kitais įsipareigojimais.
  2. Lietuvos Socialinis Forumas yra debatų forumas, kviečiantis kurti alternatyvas stambiojo kapitalo ir valstybės biurokratinio aparato dominavimo instrumentams, kurios padėtų spręsti žmonių socialinės atskirties ir nelygybės problemas. Forumas siekia stiprinti ir kurti naujus ryšius tarp alternatyvių (nesusijusių su vyriausybe, partijomis ir biurokratija, nepriklausomų nuo stambių pinigų) Lietuvos visuomeninių organizacijų bei judėjimų. Forumas pasisako už taikų socialinį pasipriešinimą pasaulio dehumanizacijos procesui ir tiki, kad Forumo dalyvių priimti sprendimai ir veiksmai padarys pasaulį humaniškesnį.
  3. Pirmasis Lietuvos Socialinis Forumas bus surengtas 2009 m. kovo mėn. Vilniuje. Jo metu bus kuriamos alternatyvos žmones skurdinančiai bei socialinę, politinę ir kultūrinę Lietuvos piliečių atskirtį didinančiai dabartinės Lietuvos valdžios politikai.
  4. Forumas neapsiriboja vien atskirų įvykių aptarimu ir siekia tapti nuolatiniu alternatyvų ieškojimo ir kūrimo procesu. Forumo šūkis: „Kitoks pasaulis yra įmanomas“.
  5. Lietuvos Socialinis Forumas vadovaujasi Pasaulio Socialinio Forumo principų chartija, Tokią chartiją 2001 m. balandžio 9 d. patvirtino San Paule susirinkusios organizacijos, sudarančios Pasaulio Socialinio Forumo organizacinį komitetą. Tačiau Lietuvos Socialinis Forumas nėra Pasaulio Socialinio Forumo dalis ir nėra jam atskaitingas.
  6. Lietuvos Socialinis Forumas gerbia universalias žmogaus, visų piliečių, visų tautybių, visų rasių, lyčių ir religijų ar įsitikinimų žmonių teises ir vadovaujasi Visuotine žmogaus teisių deklaracija. Forumas prieštarauja totalitariniam ir žeminančiam požiūriui į ekonomiką, plėtrą ir istoriją, į smurto naudojimą kaip valstybės socialinės kontrolės priemonę.
  7. Forumas siekia išgirsti kuo daugiau balsų. Jis yra nevyriausybinis ir nepartinis, neatstovauja nė vienai religija, įsitikinimu ar kitokiomis pažiūromis grįstai žmonių grupei. Forumas yra žmonių susibūrimas, kuris necentralizuotu būdu susieja organizacijas ir judėjimus, angažuotus tiek vietinio, tiek tarptautinio masto veiksmams. Į Forumą nebus kviečiamos nei partijos, nei karinės organizacijos. Valdžios lyderiai ir partiniai opozicionieriai, gerbiantys šios Chartijos įsipareigojimus, galės dalyvauti Forume asmeniškai.
  8. Lietuvos Socialinis Forumas nėra organizacija, o tik organizacijų susibūrimas. Dėl to jis nevirs dar vienu galios centru ir nė vienas Forumo dalyvis nebus įgaliotas reikšti visų jo dalyvių nuomonę. Nepaisant to, Forume dalyvaujančioms organizacijoms ar jų grupėms bus užtikrinta teisė apsvarstyti deklaracijas ir bendras akcijas, jas koordinuojant su kitais dalyviais. Lietuvos Socialinis Forumas įsipareigoja visomis prieinamomis priemonėmis platinti Forume priimtus sprendimus, remdamasis dalyvių lygybe, konsultavimosi principu bei žodžio laisve ir atmesdamas hierarchiją, cenzūrą ir žodžio laisvės ribojimą.

Kreipimasis

Kreipiamės į alternatyvius judėjimus, su valdžia nesusisaisčiusias profsąjungas, žmogaus teisių gynėjus, ekologines organizacijas, miestų ir miestelių bendruomenes, nacionalistinio šovinizmo, karo ir bet kokio smurtinio problemų sprendimo kelio priešininkus, disidentus intelektualus, visus pilietinės visuomenės aktyvistus. Organizuokimės, plėskime savivaldą, imkimės tiesioginių veiksmų darbovietėse ir viešojoje erdvėje.

Ruoškimės pavasariniam Lietuvos Socialiniam Forumui!

Kontaktai

Lietuvos Socialinio Forumo iniciatyvinė grupė

  • socforumas@gmail.com, 2009 m. sausio 28 d.

Komentarai

Vardas (būtina įrašyti):

Jūsų interneto svetainė (nebūtina):

Komentaras:

Janina rašė ...

Jeigu socialinis forumas sugalvotų kaip leisti išreikšti kuo daugiau nuomonių ir iškelti tezes, kuriomis galėtų vadovautis visuomenė toliau dalyvaudama valstybės valdyme, būtų sveikintina. Visais atvejais, manyčiau, bus nuoširdesni ir aktualesnis dialogas negu įvykęs "Dialogas su Lietuva". Į pastarąjį galima buvo žiūrėti tik kaip į spektaklį, ko gero parežisuotą. Tačiau grįžtant prie rengiamo forumo. Jeigu jau toks forumas įvyko 2008 m., tai gal galėtumėte paskelbti kokios problemos buvo iškeltos, kokį pagreitį įgijo ar išviso nebuvo toliau sprendžiamos. Tai būtų šiokia tokia sąsaja problemų, darbų, kurie yra aktualūs, sprendžiami ir kaip toliau su tuo dirbti. Mano pastebėjimu dabartiniu metu kuriasi vis nauji judėjimai, konferencijos forumai, bet daugiausia su tais pačiais veikėjais, Juk aš galiu priklausyti dešimtyje ir nieko nepadaryti, tik plepėti. O galiu suktis labai siaurame rate ir ramiai, metodiškai dirbti. Kas. žinoma, daugeliui visškai neįdomu. Todėl kai išgirstu apie naują darinį, renginį mane apima toks nepasitikėjimo jausmas, kad ir vėl eilinis pasiplepėjimas, laiko gaišimas.

--Janina 16:11, 2009 vasario 8 (UTC)

Virgilijus rašė ...

Belieka pritarti Janinos minčiai, kad judėjimų Lietuvoje prisisteigė galybė, o rezultatai daugeliu atvejų menki. Jei bus rezultatai - sėkmės.

--Virgilijus 10:36, 2009 vasario 9 (UTC)

bitininkas.blogspot.com rašė ...

Mano manymu, vienintelis būdas priešintis valdžiai yra civil disobedience ir counter-economics. Kitaip sakant, turi būti kalbama apie aiškų tiesioginį veiksmą, kuris būtų moraliai, taktiškai ir strategiškai pasvertas. Reikia kiekviename žingsnyje rodyti, kad viską galima daryti be valstybės.

--bitininkas.blogspot.com 21:07, 2009 vasario 9 (UTC)

atsakymas į Socialinio Forumo klausimus Finansų ministerijai

info iš NGO el. pašto konferencijos http://www.3sektorius.lt/?list=1&content=2268

Asmeniniai įrankiai